Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Μπολσεβίκοι στην παλιά Σαγιάδα!

Ο Πρόεδρος Νικόλα-Σκέντος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν, αλλά έλα που στις εκλογές ψήφισαν υπέρ τα είκοσι πρόσωπα τον κ. Τσάντην το Μπολσεβίκο! (Ποιός ήταν αυτός ο σύντροφος Τσάντης;
Βρίσκω έναν Μιχαήλ Τσάντη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.)

Εφημερίδα "ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ", αρ. 117, 22-3-1933 Σ. 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια: