Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

γλωσσολογικά...


Ένα απόσπασμα από την αδημοσίευτη ακόμα μελέτη "ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΑΓΙΑΔΩΝ"

"...Στη Σαγιάδα, παρατηρείται προθετικό α όπως: απήδησα, ακάθαρμα, ανίκησα. Το προθετικό α μπορεί να είναι επιβίωση του αρχαίου επιτατικού α (πολύ, πάρα πολύ, π.χ. α-χανής, α-τενής) κι έτσι να σημαίνει υπερβολή: πήδησα > α-πήδησα, πήδησα πάρα πολύ μακριά, κάθαρμα > α-κάθαρμα, μεγάλο κάθαρμα, νίκησα > α-νίκησα, κατανίκησα)..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: