Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Σιούτης, Καβουρομάνα, Τζιοχρύσαντος (ή Καπελής), Κολόβης
(πως τον ήλεγαν τον Κωτσιο Τρουμπάτα;
Κώτσια Νούσια)
κι ο Νταούτης.
Μια παρέα του χτες, στο καφενείο του
Λαζαντώνη (Μπούνιος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: