Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Η ταχυδρομική σφραγίδα της Σαγιάδας
μετά την ενσωμάτωση (1913) στο ελληνικό κράτος.
Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: